Energitilskud

Der er flere muligheder for at få tilskud, fradrag og rådgivning, når du energirenoverer din bolig. Vi yder støtte til energibesparelser, f.eks. i form af hjælp til ansøgning om økonomisk tilskud eller rådgivning om, hvor du kan energiforbedre din bolig. Håndværkerfradraget giver dig mulighed for at trække arbejdslønnen til energiforbedringer af din bolig fra i skat.

  • Få tilskud til rådgivning, renovering og/eller udskiftning af varmeform. De fleste energirenoverende tiltag kan opnå økonomisk støtte. Dog er visse tiltag ikke omfattet af ordningen. Hvor meget du kan få, afhænger af, hvor meget energi der bliver sparet.
  • Du har mulighed for at bruge håndværkerfradraget til at trække arbejdsløn til energirenoveringer og klimatiltag fra i skat.

I perioder kan der også være andre landsdækkende tilskud – f.eks. til at skrotte det gamle oliefyr eller skifte det gamle køleskab ud med en ny, energivenlig model – og der kan være lokale tilskud, der hvor du bor. Spørg din kommune og dit energiselskab, om der findes lokale tilskud hos dig, inden du går i gang.

Få hjælp til at ansøge om energitilskud til din varmepumpeløsning her

For at få del i tilskudsordningen til en varmepumpe-løsning kræver det, at du har et konkret tilbud fra en VE-godkendt installatør. Det er vi hos Bedre Bad - Bedre Energi Hornbæk - Finn Vindahl Andersen VVS-Entreprise A/S og vi giver dig et uforpligtende tilbud, så du er klar til at søge om energitilskud.

Som boligejer skal du nemlig selv søge om og få tilkendt tilskuddet på hjemmesiden for statens tilskudspuljer. Vi hjælper dig gerne med at beregne, hvor stort et energitilskud, du kan få.

Sommerhuse

Du kan også få gavn af tilskud i dit sommerhus –  hvis du f.eks. skifter fra elvarme til en luft til luft-varmepumpe.

For mere info tjek Energistyrelsens hjemmeside